Dr. Dt. Esra Hacıoğlu Menekşe

Dr. Dt. Esra Hacıoğlu Menekşe

MEDİKAL DİREKTÖR- AĞIZ VE ÇENE CERRAHI

Dr. Dt. Esra Hacıoğlu Menekşe Kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğdu.
2009 yılında Eyüp Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitimine devam etti.
2012 Avrupa Madrid Üniversitesi’nde 1 yıl diş hekimliği eğitimi aldı ve 2014 yılında mezun oldu.
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi bölümünde doktora eğitimine devam etti.
TME hastalıklarında artrosentez ajanlarının etkinliklerini araştırdığı doktora tezini başarı ile sunmuş ve Dr. Med. Dent. ünvanını aldı.
2014 yılından beri özel kliniklerde aktif olarak çalışmakta olup, Klinik 34 bünyesinde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Akademik Çalışmaları
Açıkgöz MM, Yurtseven A, Hacıoğlu E, Günbatan M, Ak G. Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Bilgisayar Destekli Sistemler. Dental Tribune Türkiye, Ocak 2017; 14(1): 8- 10.
Öztan A, Günbatan M, Yurtseven A, Hacıoğlu E, Ak G. Dental Implant Surgeries in Patient with Hemophilia A Case Report. The World Academy of Innovative Implant Congress, 21-24.04.2016.
Yurtseven A, Akbıyık ZA, Öztan A, Hacıoğlu E, Günbatan M, Ak G. Evaluation of the Survival and Success Rates of Dental Implnats. A Five Year Retrospective Study. Geleneksel IV. IBS Kongresi, 20-23.04.2017.
Hacıoğlu E, Yurtseven A, Ak G. Peripheral Giant Cell Granuloma and Treatmnet: 2 case report. TAOMS, 23-27.05.2017.
Ak G. Hacıoğlu E, Yurtseven A. Prevalence of Oral Mucosal Lesions in Geriatric Population. The 65th Annual Meeting of JADR, 18-19.11.2017.
Ak G, Yurtseven A, Akbıyık Az ZA, Hacıoğlu E, Açıkgöz M. Reconstruction of Peri-implanter Soft Tissue Defect with Free Gingival Graft. TOİD, 12-13.01.2018.
Ak G, Kavvas E, Akbıyık Az ZA, Yurtseven A, Hacıoğlu E, Günbatan M, Koç B, Zülfikar B. Evaluation of oral health related quality of life of patients with haemophilia. 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14-17.04.2018.
Ak G, Yurtseven A, Hacıoğlu E, Akbıyık Az ZA, Moustafa T, Öztan A, Koç B, Zülfikar B. Dental Implant Surgeries in Patients with Hemophilia: 4 Case Reports. 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14-17.04.2018.
Yurtseven A, Hacıoğlu E, Akbıyık Az ZA, Moustafa T, Açıkgöz MM, Ak G. Focal epithelial hyperplasia associated with different types of HPV. IAOMS-AÇBİD Joint Congress, 9-13.05.2018.
Açıkgöz MM, Akbıyık Az ZA, Hacıoğlu E, Yurtseven A, Ak G. Bisphosphonate- Related Osteonecrosis of the Jaws: 8 Cases and Evaluation of Current Treatment Approaches. IAOMS-AÇBİD Joint Congress, 9-13.05.2018.
Hacıoğlu E, Akbıyık Az ZA, Öztan A, Yurtseven A, Ak G. Treatment and follow- up of fluoride cementoosseous dysplasia: 3 case reports. IAOMS-AÇBİD Joint Congress, 9-13.05.2018.
Akbıyık Az ZA, Hacıoğlu E, Yurtseven A, Ak G. Lipomas of the Oral Cavity: 4 Case Reports. IAOMS-AÇBİD Joint Congress, 9-13.05.2018.
Ak G, Açıkgöz MM, Yurtseven A, Hacıoğlu E. Current Oral Surgical Approaches to Hemophiliac Patients Case Series. 14th Biennial Congress of the EAOM, 27- 29.09.2018.
Ak G, Akbıyık ZA, Hacıoğlu E, Yurtseven A. Oral Mucosal Lesions As A Side Effect Of Antituberculosis Drugs. 14th Biennial Congress of the EAOM, 27- 29.09.2018.
Ak G, Hacıoğlu E, Açıkgöz MM, Yurtseven A. Current Approaches to Early Diagnosis of Oral Squamous Cell Carcinoma: Case Series. 14th Biennial Congress of the EAOM, 27-29.09.2018.
Hacıoğlu E, Akbıyık Az ZA. Success and survival rates of dental implants: A1 to 6 year retrospective study. Clinical Oral Implants Research, 2019; 30(19): 321.
Akbıyık Az ZA, Hacıoğlu E, Yurtseven Günay A, Ak G, Zülfikar OB. Success criteria for dental implnat operations in patients with congenital bleeding disorders. Clinical Oral Implants Research, 2019; 30(19): 166-167.
Yurtseven Günay A, Hacıoğlu E, Akbıyık Az ZA, Ak G. İntraoral lipom: vaka serisi. Atatürk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2020; 30(3): 486-491.
Akbıyık Az ZA, Hacıoğlu E, Yurtseven Günay A, Ak G. Oral kanser hastalarının ağız hijyenive düzenli takip motivasyonlarının önemi. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 4-6.03.2020.

Akbıyık Az ZA, Yurtseven Günay A, Hacıoğlu E, Ak G, Zülfikar OB. Current Approaches in Dental Implant Operations in Patients with Congenital Bleeding Disorder. Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 10-11.01.2020.

Yurtseven Günay A, Akbıyık Az ZA, Hacıoğlu E, Ak G. Dental Implant Applications in Oral Mucosal Disease; Rewiev. Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 10-11.01.2020.
Hacıoğlu E, Yurtseven A, Ak G. Oral Cerrahide Kullanılan Sert ve Yumuşak Doku Greftleri. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Akıl Notları, 2020; Güneş Kitabevi: 243-266.
Uzmanlık Alanları
İmplant cerrahisi ve implant üstü protezler, ağız ve mukoza hastalıkları, TME hastalıkları, oral cerrahi uygulamaları, estetik gülüş dizaynı uygulamaları